RENESSEDAG

Image

Aan een ieder die de Renessedag een warm hart toedraagt.

Vanaf de oprichting in 1986 was de Renessedag, de zaterdag na Hemelvaartsdag, een dag die bestond door vrijwilligers uit Renesse.
Vele handen hebben door de jaren veel werk hiervoor verzet en daarmee geld opgehaald voor de 3 goede doelen van ons dorp. Een dag vol met plezier, van samenwerken, veel gezelligheid en vaak een mooi eindresultaat. De vele sponsors, vrijwillige bijdragen, loterij en rad van avontuur prijzen, gratis gebruik van gebouwen en materialen, verzamelen van boeken en rommelmarkt spullen, alle hulp bij op- en afbouw. Een bijzondere dag, maar met de laatste jaren een steeds grotere uitdaging deze vrijwilligers te vinden. Vervolgens de jaren stilte door de pandemie… mede daardoor zijn we genoodzaakt de feiten onder ogen te zien als bestuur en organisatie. En is er in goed overleg met de drie betrokken partijen; Ned. Herv. Jacobus Kerk, Tennisvereniging Scelveringhe en voetbalvereniging SV Renesse, tot een gezamenlijke conclusie gekomen; dat er helaas onvoldoende draagvlak is om de Renessedag, in de huidige vorm voort te zetten.

We zijn erg blij te kunnen vertellen dat er een doorstart wordt gemaakt, waarin wij ons goed kunnen vinden. Die past bij waar Renessedag voor stond en blijft staan. Samen werken voor goede doelen. De stichting Renessedag wordt overgedragen aan de BAS Stichting uit Zierikzee en Stichting Vakantiehuis Thuredriht in Renesse. Zij willen in 2023 een nieuwe versie van de Renessedag introduceren met de gedachte: voor kinderen door kinderen. Wij wensen dit geweldige initiatief een meer dan succesvolle start toe.

Rest ons enkel, als partners en bestuur iedereen die de Renessedag steunde en gesponsord hebben in welke vorm dan ook betrokken was, enorm te bedanken! . Zonder al deze warme betrokkenheid had dit niet al die jaren zo kunnen voortbestaan.

Met grote dankbaarheid namens de partners en bestuur:
Ned. Herv. Jacobus Kerk
Tennisvereniging Scelveringhe
Voetbalvereniging SV Renesse

Petra van Bleijswijk
Miranda Bouwman
Rob Eijskoot
Peter van Oost

Graag stellen wij u voor aan de enthousiaste initiatiefneemsters Anita van de Ouden van de Bas Stichting en Marieke Braber-Schot van Stichting Vakantiehuis Thuredriht :

Hallo, wij zijn:
de Bas Stichting, wij halen geld op voor onderzoek naar Juveniele Dematomyositis en Stichting Vakantiehuis Thuredriht: gratis vakantie voor families waarvan een kind levensbedreigend ziek is.

Samen willen wij een ‘Renesse Speel dag’ door kinderen voor kinderen organiseren. Hoe precies. daar hebben we allerlei leuke en fantastische ideeën over. Maar we willen deze plannen samen goed en doordacht uitwerken. Daarom zal de eerste ‘nieuwe’ Renessedag in 2023 van start gaan. We kijken nog naar de mogelijkheden voor 2022. De naam Renessedag houden we zeker in ere, omdat we vinden dat de historie en de gedachte erachter zo prachtig aansluit op de doelstellingen van onze stichtingen.

We zijn als in een warm bad ontvangen door de huidige bestuurders van de Stichting Renessedag, daarvoor willen wij hen vanaf deze plaats hartelijk danken. Wij zien vol vertrouwen uit naar een geweldige dag, met u en jou, om een ander te helpen.

Annita van den Ouden Marieke Braber-Schot

Image

Image

AVG ( Algemene Verordening Gegevensbeschermig ): Op de Renessedag worden foto's gemaakt die we gaan gebruiken voor promotie doeleinden, als je niet wilt dat de foto waar jij op staat daarvoor gebruikt gaat worden, laat dit dan weten aan de fotograaf.

 

Foto's

Bekijk hier de foto's van de Renessedagen van de afgelopen jaren.

Image

Renessedag 2019


bekijk de foto's
Image

Renessedag 2018


bekijk de foto's
Image

Renessedag 2017


bekijk de foto's
Image

Renessedag 2016


bekijk de foto's
Image

Renessedag 2015


bekijk de foto's